Social Newspaper

Happiness in Ommoord

SOCIALE-KRANT_krant_voor

 

krant_animatie

This paper is designed to promote the social contact between people of Ommoord. It can be read form all four sides and invites to participate together; to talk and debate about the content, or just talk about other things in life.

Deze krant is ontworpen om het sociale contact tussen de inwoners van Ommoord te bevorderen. Het is vanaf vier kanten te lezen en nodigt uit om samen de krant door te nemen; over de inhoud te praten, te discussiëren of om het over hele andere dingen te hebben.

SOCIALE-KRANT_krant_4_smal

Ommoord is a neighborhood in the northwest of the district of Rotterdam Prins Alexander. Along with graphic designer Chloé Rice, I did research on the degree of happiness in Ommoord. This showed that the people from Ommoord had the need for more social contact. 

The majority of the population is 50+ and the research has therefore resulted in a newspaper. The happiness-scale that we have designed, shows how happy people are trough the different colors. 

Ommoord is een wijk in het noordwesten van de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander. Samen met grafisch ontwerper Chloé Rice deed ik onderzoek naar de mate van geluk in Ommoord. Hieruit bleek dat de inwoners meer behoefte hebben aan sociaal contact.

Het overgrote deel van de inwoners is 50+ en het onderzoek heeft daarom geresulteerd in een krant. De geluksschaal die we hebben ontworpen laat doormiddel van kleur in één oogopslag zien hoe gelukkig de inwoners zijn.

SOCIALE-KRANT_krant_inzoom

The newspaper also serves as a source of information for the district, with proposes for changes and activities, indicated by the residents themselves.

De krant dient ook als informatiebron voor de deelgemeente met voorstellen voor veranderingen en activiteiten, aangegeven door de bewoners zelf.