Research & Process

Graphic Design in a superdivers society

MINOR_cover

An exploratory study of research methods, dialogues with locals and the use of image and text with a superdivers audience.

 

Een verkennend onderzoek naar onderzoeksmethodes, dialogen met bewoners en beeld- en tekst gebruik bij een superdivers publiek.

MINOR_spread_11

MINOR_spread_10

MINOR_spread_9

MINOR_spread_8

I researched the features of color, shape and the representation and communicative functions of the image. The central question of this research was:

“How can graphic design be deployed by Rotterdam to communicate more effectively with the superdivers residents in Rotterdam-Zuid?

The problem was clear that the city of Rotterdam does not reach the people by sending their messages by mail. Often this goes straight into the trash bin. A big problem is the differences in language. By using graphic design tools and better use of image and color, messages can be understood and recognized better.

Ik onderzocht de functies van kleur, vorm en de representatie en communicatieve functies van het beeld. De centrale vraag tijdens dit onderzoek was: 

“Hoe kan grafisch ontwerpen ingezet worden vanuit de gemeente Rotterdam om effectiever te communiceren met de superdiverse bewoners in Rotterdam-Zuid?”

Uit de probleemstelling kwam duidelijk naar voren dat de gemeente Rotterdam de bewoners niet bereikt met het versturen van bijvoorbeeld post. Vaak gaat dit regelrecht de papierbak in. Een groot probleem is dan ook taal. Door grafische tools in te zetten en meer gebruik te maken van beeld en kleur, kunnen berichten beter worden begrepen en herkend.

MINOR_spread_schuin2

During this research, I studied literature theory and performed test-cases on the street with the residents of Charlois. For example by letting people search stack of mail, by letting draw them symbols and by linking images to concepts.

Tijdens dit onderzoek bestudeerde ik literatuur, theorie en voerde parallel hieraan test-cases uit op straat met de bewoners van de deelgemeente Charlois. Bijvoorbeeld door hen een stapel post uit te laten zoeken, door symbolen te laten tekenen en door beelden te verbinden aan begrippen.

MINOR_spread_schuin