Dutch stamps

Nederlandse cijferzegels

POSTZEGELS_voor

POSTZEGELS_7

POSTZEGELS_6

The starting point for my stamps is the grid of the Netherlands. Every ’1′ and ’2′ comes from the map of the 12 provinces. The coordinates below the figures indicate the exact location.

This includes a fold-out booklet with information about three well-known Dutch stamp designers: Jan van Krimpen, Wim Crouwel and Hansje van Halem.

Het uitgangspunt voor mijn postzegels is het grid van Nederland. Iedere ’1′ en ’2′ komt voort uit de plattegrond van de 12 provincies. De coordinaten onder de cijfers geven de exacte plaats aan.

Hierbij hoort een uitvouwbaar boekje met informatie over drie bekende Nederlandse cijferzegel-ontwerpers: Jan van Krimpen, Wim Crouwel en Hansje van Halem.

POSTZEGELS_1

POSTZEGELS_2

POSTZEGELS_3

POSTZEGELS_4

After one time folding of the booklet, my design process becomes visible. If the book is completely unfolded, a map of the Netherlands will be visible with the places in the Netherlands where my designs for the stamps are based on.

Na één keer uitvouwen van het boekje wordt mijn ontwerpproces zichtbaar. Als het boekje helemaal is uitgevouwen wordt een plattegrond van Nederland zichtbaar met de plekken in Nederland waar mijn cijfers op gebaseerd zijn.

POSTZEGELS_5 POSTZEGELS_8