Diversify

Place, Person & Appearance

 Research & Process 

You can find my research and process during this project here.

POSTERS_A1

Your environment defines your appearance

Who or what decides the way you look? How do ‘overall standards’ affect your appearance? People experience an increasing social pressure regarding the way they look. But when do you look ‘good’ and what is ‘good enough’, who decides?

This narrative identity represents the contemporary society that has become fixated on appearance. The designs visualize a continual dialogue between environment and individual.

Jouw omgeving bepaalt jouw uiterlijk

Wie of wat bepaalt hoe je eruit ziet? Welke rol speelt ‘de norm’?

Er wordt steeds meer sociale druk ervaren om er ‘goed’ uit te zien. Maar wat is goed, en wat is goed genoeg, wie bepaalt?

Deze dynamische en verhalende identiteit visualiseert de hedendaagse maatschappij die zich fixeert op het uiterlijk. Er is constant dialoog te zien tussen omgeving en individu.

DIVERSIFY_gebouw_2

DIVERSIFY_metbalk_klein2

During this project I researched the ‘norms’, beauty ideals and daily habits concerning appearances in different countries by, for instance Skype-interviews and an online questionnaire. We are continuously looking for perfection and changing our biological characteristics. We have the freedom to change our appearance, but on the other hand there are situations where people feel forced to change their biological appearance, because otherwise they don’t feel accepted by society.However, this is very divers per place.

Tijdens dit project onderzocht ik ‘normen’, schoonheidsidealen en dagelijkse gewoonten omtrent het uiterlijk. Onder andere door een online vragenlijst te verspreiden en door Skype-interviews te houden met vrouwen in verschillende landen. We zijn constant opzoek naar perfectie en veranderen ons biologisch uiterlijk. Aan de ene kant hebben we de vrijheid om dit te doen, maar aan de andere kant zijn er situaties waarin mensen zich genoodzaakt voelen om hun uiterlijk aan te passen. Daarnaast is dit heel divers per plaats. 

DIVERSIFY_poster_buiten

The identity manifests in public places with a great diversity of people and cultures. An interesting place is in big city’s and on airports, for example Schiphol Amsterdam. There is a constantly movement; people are coming and going all the time, from all over the world. Because of the dialogical interaction of appearances, posters are interactive. They respond to people that pass by and will react by changing their appearance to these persons.

De identiteit manifesteert zich in publieke ruimtes met een grote diversiteit aan mensen en culturen. Een interessante plek is in grote steden en op luchthavens zoals Schiphol Amsterdam. Daar is een constante beweging; mensen komen en gaan, van over de hele wereld. Door de dialogische interactie van uiterlijkheden, zijn de posters interactief. Ze reageren op de mensen die langslopen door hun uiterlijk aan te passen aan deze voorbijgangers. 

DIVERSIFY_poster_serie

rolband_interactief_1_vaag

rolband_interactief_2_vaag

DIVERSIFY_kaarten_2_kort

The concept of this identity is, that it can be supplemented by society itself. People can upload themselves on the website. In this way, the identity will grow and new information will be gathered.

Het concept van deze identiteit is, dat het kan worden aangevuld door de samenleving. Mensen kunnen zichzelf uploaden via de website. Op deze manier zal de identiteit groeien en wordt er steeds nieuwe informatie verkregen.

DIVERSIFY_imac_animatie